English
domov
dodaj med priljubljene
nastavi za doma�o stran
tiskaj
DOMOV
O FESTIVALU
PROGRAM
NOVINARJI
OBISKOVALCI
INFO
GALERIJA
predstavitev
nagrade
partnerji
pokrovitelji
industrijska akreditacija
ogla�evanje
arhiv
urnik
iskalnik po urniku
ABC seznam filmov
spremljevalni program
programski list
spremembe urnika
medijska sporo�ila
akreditacija
pogovori z gosti
fotografije in slikovna gradiva
mnenja in pripombe
glasovanje
vstopnice
kontakt
kontaktni obrazec

P

T

S

P

S

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

�arovnik Howl in gibljivi grad

�ivljenje je na�lo pot

Za�elo se je praznovanje. Bu�no in slovesno. Veliko lu�i, mo�an vonj di�av v zraku, �elestenje toalet in polna Linhartova dvorana. Pod taktirko Lojzeta Krajn�ana je Big Band RTV Slovenije za�el igrati filmsko glasbo Johna Williamsa, znano melodijo iz filmov Vojna zvezd. In �e je moderator Jure Longyka napovedal prvo nagrado. Mednarodna �irija svetovnega zdru�enja filmskih kritikov in novinarjev (FIPRESCI), ki na vseh ve�jih filmskih festivalih izbere najbolj�i film, je letos drugi� zapored izbrala film tudi na Liffe, in sicer v sekciji Jug Jugovzhodno. �irijo so sestavljali Ivan Karl, Barbara Lorey in Doris Senn. Nagrado je prejel re�iser filma Kaj je Iva posnela 21. oktobra 2003? Tomislav Radi�, na odru jo je prevzel igralec Boris Svrtan.

Vrnili smo se k filmski glasbi. Veliki orkester je s solistom Vladimirjem Hrovatom zaigral delo komponista Janeza Gregorca iz filma Ko pride lev (1972) Bo�tjana Hladnika.

��e se te lahko kateri od avdiovizualnih medijev res dotakne, je to film ... �e lahko kateri od avdiovizualnih medijev stvari premakne, je to film,� je Jure Longyka napovedal premierno podelitev nagrade Amnesty International Slovenije najbolj�emu filmu na temo �lovekovih pravic. Trije �iranti: danski neodvisni pisatelj, predavatelj in svetovalec za celove�erne dokumentarce Allan Berg Nielsen, Hans van Garven, urednik, poro�evalec in re�iser iz Nizozemska, in Maja Weiss, re�iserka, scenaristka in predsednica Dru�tva filmskih ustvarjalcev Slovenije, so za zmagovalni film izbrali dokumentarec �utka re�iserja Aleksandra Mani�a. Predstavnik �irije Hans van Garven je izbiro utemeljil z besedami: �Za nagrado se je potegovalo 14 igranih in dokumentarnih filmov. Pri izbiri zmagovalca sta nas vodili predvsem dve merili. Film je moral kinematografsko. Seveda pa smo temeljito pozornost posvetili temu, kako je bila predstavljena tema �lovekovih pravic.�
Re�iser Mani� se je zahvalil za nagrado in se po�alil: ��e bi vam dejal, da sem posnel film o tem, da smo lahko sre�ni tudi brez denarja, bi me igralci mojega filma � prebivalci �utke kamenjali.�

Nato je najbolj v�e�en festivalski film razglasila lanska prejemnica vodomca, re�iserka Cate Shortland iz Avstralije. Zveza kebab, nem�kega re�iserja Anna Saula, je od za�etka do konca vodila in z oceno ob�instva 4,66 zmagala. Nagrada zlati kolut filmu poleg zneska 5000 evrov zagotovi tudi odkup in redno distribucijo v slovenskih kinematografih.
Re�iser Anno Saul in glavni igralec Denis Moschitto sta na odru prevzela nagrado. Nem�ki re�iser je z zna�ilnim humorjem komentiral dogajanje: �Pred nekaj dnevi mi je tur�ki ambasador povedal, da v Sloveniji �ivi 35 Turkov. Prosim,� je nagovoril ob�instvo, �ne pustite jih samih.�

Zopet smo se prepustili glasbi, melodiji Jagoda komponista Jo�eta Priv�ka iz filma Ko zorijo jagode.

Nastopil je najpomembnej�i trenutek. Podelitev nagrade vodomec za najbolj�i film uradne tekmovalne sekcije Perspektive. Metod Pevec, Fernanda Silva iz Portugalske in Slavko �timac iz Srbije so se odlo�ili, da si je filma Jana Cvitkovi�a Odgrobadogroba prislu�il posebno omembo. �Film s pogumno avtorsko dr�o razkriva arhetipske globine odnosov, veliko so k prepri�ljivosti tega filma dodali tudi odli�ni igralci in sugestivna kamera.� Zmagovalec je postal re�iser filma Skriti adut Dagur K�ri.Na prvi pogled skromno, vendar domi�ljeno zgodbo avtor pripoveduje brez trendovskih filmskih �pekulacij, predvsem s pravo mero lucidnega humorja. Lahkoten tek filma in odgovoren odnos do obravnavane teme govorita o zrelem in umirjenem avtorju.�

Nato smo prisluhnili pesmi Pomlad, ki jo je ob spremljavi pianista Silvestra �tingla tako kot v filmu Ljubljana je ljubljena zapela Ana De�man.

Po razglasitvi vseh zmagovalce je sledila svetovna premiera filma Matja�a Klop�i�a Ljubljana je ljubljena. Pred filmom so ob�instvo nagovorili Danica Sim�i�, �upanja mesta Ljubljana, prijatelj re�iserja in igralec z opaznimi vlogami v vseh Klop�i�evih filmih Polde Bibi� in Milan Ljubi�, predstavnik dru�be Kodak. Za zvestobo filmskemu traku je podelil Kodakova priznanja re�iserju filma Matja�u Klop�i�u, direktorju fotografije Tomislavu Pinterju in producentu Franciju Zajcu.

Ob koncu projekcije in s tem 16. ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala je bilo nagrajencev ve� kot nagrad. Nagrajeno je bilo ob�instvo z odli�nimi filmi, re�iserji s toplimi odzivi ob�instva in tudi organizatorji Liffe z rekordnimi �tevilkami. Kar 108 filmov, 5 dvoran, ve� kot 60 gostov in 30 pogovorov, pet slovenskih filmov v programu, preko 51.000 prodanih vstopnic in ne nazadnje 27 filmov z zagotovljeno distribucijo v Sloveniji.

�ivljenje je na�lo pot ...


free local sex finder | naked massage near me | best massage parlour near me | nuru massage near me | prostitute near me | brothel near me | www.escort-review.co.uk | thaisecretescorts.co.uk | pornstories.co.uk | massageparlournearme.co.uk | local sex finder | sex clubs near me

 

meetnfuck.uk

freesexsite.co.uk

hookersnearme.co.uk

callgirlsnearme.co.uk

hookupsnearme.co.uk

free sex london

massageparlourlondon.co.uk

www.massageparlourslondon.co.uk

massageparloursmanchester.co.uk
natisni na vrh

Pohvala

Odli�en festival, za moje pojme predolg in prevelika izbira, predvsem pa pogre�am zgodnej�e "opozarjanje" na dobre filme. Vseh pa� nisem mogel gledat. Nisem pa niti enkrat zgre�il, gledal sem same dobre filme. Hvala Jelka!

Dalibor Jovanovi�

 

2005 � ljubljanski mednarodni filmski festival    AVTORJI     PRAVNA OBVESTILA   KONTAKT